strona główna UG   Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku  
do strony głównej do strony głównej
Propozycje dla seniorów miasta Gdańska
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

2012 - Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 

Wskazówki praktyczne po debacie z dnia 14.X.2009
Komunikat widoczny na stronie od: 27.10.2009 r. do: nie wygasa


Jeżeli akwizytor proponuje Ci zawarcie umowy w miejscu zamieszkania pamiętaj:
 
 1. Nie wpuszczaj do mieszkania osób, które nie okazały dokumentu tożsamości, a także dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej lub pełnomocnictwa przedsiębiorcy.
 
 1. Nic nie podpisuj zanim dokładnie nie przeczytasz i nie zrozumiesz.
 
 1. Zapewnij sobie czas (przynajmniej jeden - dwa dni) na zastanowienie się, czy rzeczywiście chcesz kupić towar lub usługę i czy proponowane warunki (m. in. cena) są atrakcyjne.
 
 1. Sprawdź firmę np. przeglądając wpisy na forach internetowych, telefonując do rzecznika konsumentów, Inspekcji Handlowej lub Federacji Konsumentów.
 
 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z rodziną lub znajomymi i przedyskutuj sprawę.
 
 1. Pamiętaj, że nie ma nic za darmo – przedsiębiorcy nie prowadzą działalności charytatywnej.
 
 1. Od  umowy  zawartej  poza  lokalem przedsiębiorstwa możesz odstąpić w terminie dziesięciu dni, składając na piśmie oświadczenie woli. Pamiętaj jednak, że towar musisz zwrócić (na własny koszt) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 
 1. W przypadku umowy ubezpieczenia prawo odstąpienia nie przysługuje chyba, że umowa takie prawo określa.
 
 
 
 
 
 
Umowa kredytu / pożyczki:
 
 1. Zanim zdecydujesz się na kredyt porównaj oferty kilku banków i wybierz najkorzystniejszą.
 
 1. Nie ufaj bez zastrzeżeń reklamom – zanim zdecydujesz się na ofertę danego banku sprawdź nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu, ale również rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, a także całkowity koszt jego uzyskania (wysokość opłat, prowizji i innych kosztów).
 
 1. Dokonując zakupu towaru lub usługi na raty przeczytaj uważnie umowę kredytową, zwracając szczególną uwagę na zasady i terminy spłaty; ma to ogromne znaczenie przy tzw. kredycie odnawialnym lub karcie kredytowej.
 
 1. Nie podpisuj formularza umowy kredytowej, jeżeli nie wszystkie rubryki zostały należycie wypełnione (dotyczy to w szczególności umów zawieranych za pośrednictwem akwizytorów sprzedających towary lub usługi).
 
 1. Pamiętaj, że od umowy kredytu konsumenckiego (do 80.000,00 zł) masz prawo odstąpić w terminie dziesięciu dni, składając oświadczenie na piśmie i zwracając kwotę kredytu; bank jednak ma prawo zatrzymać lub domagać się zapłaty opłaty przygotowawczej, jeśli taka była przewidziana umową.
 
 1. Unikaj firm nie będących bankami, a oferujących pożyczki na szczególnie korzystnych warunkach, również dla osób nie mających zdolności kredytowej; możesz bardzo łatwo stracić zamiast zyskać.
 
 
 1. Bezpłatna Infolinia Konsumencka:    
  0 800 800 008  
  poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
 
 1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku: 
  ul. Marii Konopnickiej 4
  80-240 Gdańsk
  tel.: (0 58) 341 46 75
  poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00
 
 1. Federacja Konsumentów:
  ul. Obrońców Westerplatte 12
  80-317 Gdańsk
  tel.: (0 58) 552 27 25
 
 1. Rzecznicy Konsumentów:
  Gdańsk:  ul. Wały Jagiellońskie 1
  Tel.: (0 58) 323 70 11
  Pon., Wt., Czw. 8:00 – 15:30
  Śr. 10:00 – 18:00
  Gdynia:  al. Piłsudskiego 52 / 54
  Tel.: (0 58) 668 82 00
  Śr. 14:00 – 18:00
  Czw., Pt. 10:00 – 15:00
  Sopot:  ul. Kościuszki 25 / 27
  Tel.: (0 58) 521 36 70
  Wt., Pt. 10:30 – 15:30
 
 1. Urząd Komunikacji Elektronicznej:
  (usługi telekomunikacyjne i pocztowe)
  ul. Kielecka 103 
  81-650 Gdynia
  tel.: (0 58) 621 65 67
 
 1. Urząd Regulacji Energetyki:
Oddział Terenowy w Gdańsku
ul. Okopowa 7
  (dostawa gazu, ciepła i energii elektrycznej)
  tel.: (0 58) 340 90 03
 
 
 
7. Rzecznik Ubezpieczonych:
  al. Jerozolimskie 44
  00-024 Warszawa
 
  tel.: (0 22) 333 73 28 - ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne,   majątkowe, na życie)
  poniedziałek – piątek: 9:00-19:00
  tel.: (022) 333 73 26(27) - Otwarte Fundusze Emerytalne oraz uczestnicy Pracowniczych   Programów Emerytalnych
  poniedziałek – czwartek: 8:30-10:30
 
8. Europejskie Centrum Konsumenckie:
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  tel.: (0 22) 556 0118
 
 1. Rzecznik Praw Pacjenta:
Ul. Długa 38 / 40
00-238 Warszawa
Tel.: (0 22) 831 42 81 w. 364
Pon. – Pt. 9:00 – 15:00
 
Bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
Pon. – Pt. 9:00 – 21:00


Komunikat umieszczony przez: Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Autor komunikatu: Ludwika Sikorska

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
30.09.2020 r.